E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis

Talep Bilgileri

Örnk : 1985
Lütfen 10 haneli olarak başında 0 olmadan yazınız

Etkinlik Bilgileri

Salon Kullanım Şartları

1. Etkinlik önceden belirlenen tarih ve saat aralığında belirlenen salonda yapılacaktır.

2. Etkinlikten önce salonun teknik donanımı hakkında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından bilgi alınacak, etkinliğe uygun donanım eksiklerini dışarıdan birimler kendisi tedarik edecektir.

3. Etkinlik yapılacak mekanda izin verilen birimin ve üniversite güvenliğinin koordinasyonundan yararlanılacaktır.

4. Üniversite yönetiminin belirlediği ve güvenliğin uyguladığı kurallar çerçevesinde etkinlik yapılacaktır.

5. Etkinliğin yapılacağı alanlarda hasara yol açabilecek her türlü davranıştan kaçınılacaktır.

6. Etkinlik yapılan mekanlar temiz, eksiksiz ve düzenli bir şekilde ilgili birim tarafından etkinlik sorumlularına teslim edilecek, etkinlik bitiminde ise eksiksiz ve düzenli bir şekilde iade edilecektir.

7. Etkinlik esnasında salonlara verilecek zarar ve ziyandan kullanıcı sorumlu olup, tazmin etmekle yükümlüdür. Kullanıcı idarenin öngördüğü şekilde faaliyetini gerçekleştirecek, salon kullanım ve sözleşme şartlarına uyacaktır.

8. Programla ilgili asılacak afiş, bez dövizler için idareden izin alınacak ve idarenin uygun gördüğü yerlere asılacaktır.

9. Salon içinde yanıcı, patlayıcı özelliği olan malzeme ile gösteri yapılmayacak, idarenin onayı olmadan kapı, duvar, pencere, ….vb. üzerinde çivi, bant, yapışkan, iz bırakan yapıştırıcılar kullanılmayacaktır. Etkinliğin amacı dışında, sakıncalı afiş, pankart… v.b. tanıtımlara izin verilmeyecektir.

10. Etkinlik esnasında salonlara her türlü yiyecek, kolalı içecekler, kabuklu yiyecekler sokulmayacaktır.  Salon kullanımıyla ilgili kuralları kullanıcı, sözleşmeyi imzaladıktan sonra çalışanlarına ve etkinliğe katılanlara tebliğ edecektir.

11. Salon talep formu ön rezervasyon niteliğinde olup, Rektörlük Makamınca onaylandıktan sonra tahsisi yapılacaktır.
T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı